Persbericht


De 3 militaire erkende vakorganisaties werden achtereenvolgens ontvangen op het Kabinet van de minister van Pensioenen door de kabinetschef en door de Minister van Defensie in persoon.

Betreffende de pensioenhervorming werden volgende elementen medegedeeld:
 1)   de huidige statuten blijven van toepassing tot de nieuwe regelgeving in voege treedt.
 2)   De voorziene timing is de volgende:
  a)  eind 2017 worden de teksten neergelegd in het Parlement
  b)  inwerkingtreding vanaf 1 januari 2018
  c)   vanaf 1 januari 2019 wordt het voordelige tantièmesysteem vervangen door de penibiliteitscoëfficient
 3)  Er werd bevestigd dat er geen terugwerkende kracht zal zijn
 4)  Overgangsmaatregelen zullen voorzien worden voor de militairen dichtbij pensioendatum.


Bij Defensie werden deze informatie bevestigd en medegedeeld dat:

 a)  Defensie binnenkort zal gehoord worden door het Nationaal Pensioen Comite teneinde de penibiliteit inhoudelijk te bepalen
 b)  De herziening van de militaire loopbaan is ter studie.
 c)  De minister is zich terdege bewust van de zware impact van de pensioenhervorming op zijn strategische visie
 

Didier Deweerdt     Jean-Pierre Kegelaert     Gérard Van Notten

   PROdef.be                             NSM                      Actie & Vrijheid

Publié le 23-11-2016