Persbericht – De pensioenregeling voor de militairen


Op maandag 17 oktober 2016 heeft Minister Vandeput de representatieve syndicaten ontvangen om ze te informeren over de genomen maatregelen aangaande de pensioenen van de militairen. Dit gebeurde zonder de aanwezigheid van alle geaccrediteerde syndicaten van zijn departement.

De 4 representatieve syndicaten hebben besloten om een gemeenschappelijk front te vormen zonder hierin de 3 overige syndicaten te kennen. Dit is een schande daar het enerzijds alle mannen en vrouwen treft die een uniform dragen en anderzijds omdat de laatste syndicale onderhandelingen in 2012 resulteerde in een capitulatie van de militairen (56 jaar en de berekening van het pensioen op basis van de laatste 10 jaren dienst)! 

De werkelijkheid is eenvoudig: de militairen kunnen niet meer ontsnappen aan deze maatregel! Het gevecht moet zich richten op de uitvoeringsmodaliteiten en op de alternatieve voorstellen die deze brutale maatregel kan verzachten. 

Vrijdag aanstaande zullen de verenigde niet representatieve syndicaten symbolisch aanwezig zijn aan de ingang van het kwartier in Evere (Everestraat 1, ingang B vanaf 7u) en Leopoldsburg (Leopoldlaan 1 vanaf 7u). Ze zullen aan de militairen hun visie over het voeren van het sociaal gevecht mededelen om de belangen van de militairen en van Defensie te verdedigen.

KEGELAERT Jean-Pierre           DEWEERDT Didier    VAN HORENBEECK   Serge

Publié le 20-10-2016